Details

In lijn met de oorspronkelijke functie van de Augustinusschool wordt de nieuwe broedplaats ontwikkeld rondom het hoofdthema ‘taal’. Taal als basisvaardigheid, wetenschap en kunstvorm. Taal als middel om met elkaar te communiceren, om onze gedachten en ideeën te verwoorden in het dagelijks leven, online en offline. Een thema dat relaties kan leggen met de buurt en een thema dat vele creatieve disciplines verbindt, zowel ambachtelijke als desktopgerelateerde beroepen zoals; drukkerij, boekbinden, copywriter, SEO specialist, journalist, schrijver, poetry, storyteller etc. Deze beroepen hebben allemaal een ding gemeen: een voorliefde voor taal, taalliefhebbers ofwel zoals op twitter genoemd #woordliefde.

Doel van de thematisering is om richting te geven, niet om bij voorbaat partijen uit te sluiten.