Details

Binnen Augustinus Amsterdam worden 9 nieuwe broedplaatsruimtes gerealiseerd. De gemeente Amsterdam is zeer enthousiast over toevoeging van deze broedplaatsmeters aan haar stad, wat in lijn ligt met het gemeentelijk beleid tot behoud en ontwikkeling van broedplaatsen. Het gaat daarbij om de huisvesting van organisaties van kunstenaars, subculturele groepen, vrijplaatsen en creatieve of culturele ondernemers.